ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകയീര്യം പുറപ്പാട് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, April 06, 2014

ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകയീര്യം പുറപ്പാട്


ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകയീര്യം പുറപ്പാട് ആഘോഷിച്ചു. രാത്രി 9.30നു സര്‍വ്വാഭരണവിഭൂഷിതയായി ദേവി പടിഞ്ഞാറെ നടപ്പുരയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിയപ്പോള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി പൊലീസ് ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കി ദേവിയെ സ്വീകരിച്ചു. ക്ഷേത്രം ഊരായ്മക്കാരും ദേവസ്വം അധികൃതരും ഭക്തജനങ്ങളും അമ്മത്തിരുവടിയെ പറ നിറച്ചു സ്വീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അഞ്ച് ആനകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചെറുശേരി പണ്ടാരത്തില്‍ കുട്ടന്‍ മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ ഇരുന്നൂറോളം കലാകാരന്മാര്‍ പങ്കെടുത്ത പാണ്ടിമേളം കിഴക്കേ ഗോപുര നടയില്‍ എത്തി കലാശിച്ചു. കേളി, കുഴല്‍പറ്റ്, കൊമ്പുപറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുശേഷം മമ്പിള്ളി ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ ആറാട്ടിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു മടങ്ങി.News Credit
 malayala_manorama_logo

About the News

Posted on Sunday, April 06, 2014. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകയീര്യം പുറപ്പാട്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site