മണിയങ്കാട്ടില്‍ സൗദാമിനിയമ്മ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, January 29, 2014

മണിയങ്കാട്ടില്‍ സൗദാമിനിയമ്മ അന്തരിച്ചു
ഊരകം: കുമരംകണ്ടത്ത് ശങ്കുണ്ണിനായര് ഭാര്യ മണിയങ്കാട്ടില്‍ സൗദാമിനിയമ്മ (റിട്ട. അധ്യാപിക എ ല പി സ്, ഊരകം ) അന്തരിച്ചു.  . മക്കള്‍: ഇന്ദിര, രമ, രവീന്ദ്രന്‍. മരുമക്കള്‍: രാമദാസ്, ശശീന്ദ്രന്‍, രതി. ശവസംസ്‌കാരം ഇന്നു 4 മണിയ്ക്ക് വീട്ടുവളപ്പില്‍. 

About the News

Posted on Wednesday, January 29, 2014. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for " മണിയങ്കാട്ടില്‍ സൗദാമിനിയമ്മ അന്തരിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site