കുമരംകണ്ടത്ത് ശങ്കുണ്ണിനായര്‍ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, January 20, 2014

കുമരംകണ്ടത്ത് ശങ്കുണ്ണിനായര്‍ അന്തരിച്ചു.


ഊരകം: കുമരംകണ്ടത്ത് ശങ്കുണ്ണിനായര്‍(88) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: സൗദാമിനിയമ്മ. മക്കള്‍: ഇന്ദിര, രമ, രവീന്ദ്രന്‍. മരുമക്കള്‍: രാമദാസ്, ശശീന്ദ്രന്‍, രതി. ശവസംസ്‌കാരം തിങ്കളാഴ്ച 12ന് വീട്ടുവളപ്പി

News Credit :   mathrubhumi_logoAbout the News

Posted on Monday, January 20, 2014. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കുമരംകണ്ടത്ത് ശങ്കുണ്ണിനായര്‍ അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site