നവരാത്രി ആഘോഷം: ഇത്തവണ അടച്ചുപൂജ രണ്ട് ദിവസം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, October 12, 2013

നവരാത്രി ആഘോഷം: ഇത്തവണ അടച്ചുപൂജ രണ്ട് ദിവസം

Navarathri
കേരളത്തില്‍ നവരാത്രി തുടങ്ങുന്നത് കന്നിമാസത്തിലെ കറുത്തവാവിന്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ്. അഷ്ടമി രണ്ട് ദിവസം വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തവണ അടച്ചുപൂജ രണ്ട് ദിവസമായിരിക്കും

ആന്ധ്രയില്‍ ബ്രഹ്‌മോല്‍സവം, വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ രാമലീല, ഗുജറാത്തില്‍ കൃഷ്ണാ നൃത്തം എന്നീ പേരുകളിലാണ്‌ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആയുധപൂജ, പുസ്തക പൂജ, വിദ്യാരംഭം എന്നിവയാണ്‌ കേരളത്തിലെ സവിശേഷതകള്‍. പതിവില്‍നിന്ന് വിപരീതമായി ഇത്തവണ രണ്ട് ദിവസത്തെ അടച്ചുപൂജയുണ്ടെന്ന് ജോതിഷികള്‍ പറയുന്നു. ശനി, ഞായര്‍ ദിവസത്തെ അടച്ച് പൂജയ്ക്ക് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് പൂജയെടുപ്പ്.

നവരാത്രി ദിനങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പടികളില്‍ ബൊമ്മകളെ ഒരുക്കി പൂജിക്കുന്നത് പതിവാണ്.

മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്‍പത്, പതിനൊന്ന് എന്ന കണക്കിലാണ് നടകള്‍ ഒരുക്കുന്നത്. ആദ്യപടിയില്‍ എല്ലാ ദേവീരൂപങ്ങളും ഒരുക്കും. ഒപ്പം കലശവും വെയ്ക്കും. അടുത്ത പടിയില്‍ ഗണപതി, കൃഷ്ണന്‍, രാമന്‍ തുടങ്ങിയ ദേവന്‍മാരെ വെയ്ക്കും. പടികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് മറ്റ് ബൊമ്മകളെയും ഒരുക്കും.

നവരാത്രി തുടങ്ങുന്ന ഒമ്പതുദിവസം മൂന്നു ദേവതകളെ സങ്കല്‍പ്പിച്ചാണ് നവരാത്രി ആഘോഷം.

ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം ലക്ഷ്മീ ദേവിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പൂജയാണ് നടക്കുന്നത്. അടുത്ത മൂന്നുദിവസം സരസ്വതി ദേവിക്കു വേണ്ടിയും അവസാന മൂന്ന് ദിനം ദുര്‍ഗ്ഗാ ദേവിയേയും പൂജിക്കും. പത്താം ദിവസം ദേവതകള്‍ വിജയം നേടിയ ദിവസമാണ്. അതിനാലാണ് ഈ ദിനം വിജയദശമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ദിവസമാണ്‌ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന

news source: asianetnews.tv

About the News

Posted on Saturday, October 12, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "നവരാത്രി ആഘോഷം: ഇത്തവണ അടച്ചുപൂജ രണ്ട് ദിവസം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive