അപൂര്‍വ്വ മേളത്തിന്റെ മധുരിമയില്‍ അക്ഷരകാലത്തിന് വിളംബരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, October 21, 2013

അപൂര്‍വ്വ മേളത്തിന്റെ മധുരിമയില്‍ അക്ഷരകാലത്തിന് വിളംബരം

ചേര്‍പ്പ്: പഞ്ചാരിയുടെ സ്രഷ്ടാക്കള്‍ക്ക് സ്മരണാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചുള്ള 'അക്ഷരകാല'ത്തിന് വിളംബരം. മഴമംഗലം നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി, പണ്ടാരത്തില്‍ രാമമാരാര്‍ എന്നിവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ജനവരി 4, 5 തിയ്യതികളില്‍ ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് 'അക്ഷരകാലം' എന്ന പേരില്‍ ക്ഷേത്രവാദ്യകലകളുടെ സംഗമം നടത്തുന്നത്. അക്ഷരകാലം നിര്‍വ്വഹണ സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ കോരമ്പത്ത് ഗോപിനാഥന്‍ വിളംബരം നടത്തി.

ക്ഷേത്രം തന്ത്രി വടക്കേടത്ത് ഹരിനമ്പൂതിരി കാര്യാലയം തുറന്നു. മേളകലാകാരന്‍ പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാര്‍ ചിഹ്നം പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഡോ.ആര്‍. മുരളീധരന്‍, വി.ജി. രാമകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കുമരപുരം ഉണ്ണിമാരാര്‍ പ്രമാണിയായി അപൂര്‍വ്വ മേളങ്ങളിലൊന്നായ 'നവം' നടന്നു.


News :
       mathrubhumi_logo
Photo Credit: Sunil Sadasivan About the News

Posted on Monday, October 21, 2013. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "അപൂര്‍വ്വ മേളത്തിന്റെ മധുരിമയില്‍ അക്ഷരകാലത്തിന് വിളംബരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive