കുലവാഴ ശോഭയില്‍ ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിദ്യാരംഭം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, October 06, 2013

കുലവാഴ ശോഭയില്‍ ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിദ്യാരംഭം

ചേര്‍പ്പ്: നവരാത്രിമഹോത്സവത്തില്‍ സ്വര്‍ണ്ണ ശോഭയാണ് ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിന്. നടയില്‍ നിരക്കുന്ന നിറവിന്റെ കുലവാഴ വിതാനം മഹോത്സവത്തിന്റെ പൊന്നഴകാണ്. ഈ വിതാനം കൂടി സാക്ഷിയായാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ എഴുത്തിനിരുത്ത്.

തട്ടകത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലെ പൂജവെപ്പ് ദിവസമാണ് ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെ നടയില്‍ കുലവാഴ വിതാനമൊരുക്കുക. ഇത് നാടിന്റെ കാര്‍ഷിക അഭിവൃദ്ധിക്കായുള്ള ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥനകൂടിയാണ്. നൂറ്റാണ്ട്കളോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ വഴിപാടിന്. കേരളത്തില്‍ ലഭ്യമായ എല്ലാവിധ വാഴക്കുലകളും ഇവിടെ അലങ്കരിക്കും.

പൂജവെപ്പിന് മുമ്പ് ഉത്സാഹികള്‍ പ്രദേശത്തെ വീടുകളില്‍ നിന്ന് വാഴക്കുലകള്‍ പിണ്ടിയോടെ വെട്ടികൊണ്ടുവന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിക്കും. ക്ഷേത്രം ഗോപുരത്തിലെ കൂറ്റന്‍ അറകളില്‍ പഴുപ്പിച്ച ശേഷം പൂജവെപ്പ് ദിനത്തില്‍ പുറത്തെടുത്ത് അലങ്കരിക്കും.

വാഴക്കുലകള്‍ വിദ്യാരംഭദിവസം ഉച്ചശ്ശീവേലിക്ക് ശേഷം അഴിച്ചെടുത്ത് പ്രസാദമായി ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കും. ഇതിനായി നിരവധി ഭക്തര്‍ വാഴനട്ട് പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. സാധിക്കാത്തവര്‍ പണം ഏല്‍പ്പിച്ച് വഴിപാടായി നല്‍കുന്നു. അന്യമതസ്ഥരെയും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് എഴുത്തിനിരുത്തുന്നത് ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ്. ഫോണ്‍: 9446371728, 0487 2344795.
News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Sunday, October 06, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "കുലവാഴ ശോഭയില്‍ ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിദ്യാരംഭം"

  1. അമ്മേ ശരണം ! ! എന്താ ഭംഗി ! ! !
    നമുക്കെല്ലാം ഫോട്ടോയിലൂടെ കണ്ടു ആസ്വദിക്കാനേ വിധിയുള്ളൂ !
    ___/\___


Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive