ഇന്ന് വിജയദശമി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, October 14, 2013

ഇന്ന് വിജയദശമി


അസുര രാജാവായ മഹിഷാസുരനെ വധിച്ച് ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിതിന്മക്കുമേല്‍ നേടിയ വിജയമായിട്ടാണ് വിജയ ദശമി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ അവസാന ദിനം.വിദ്യാരംഭത്തിനും ഈ ദിനം തന്നെയാണ് ശുഭകരമായി കാണുന്നത്.കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ന് ആചാര്യന്മാര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിപ്പിക്കും.
കേരളത്തില്‍ പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിലും തിരൂര്‍ തുഞ്ചന്‍ പറമ്പില്‍ പ്രധാനമായും എഴുത്തിനിരുത്തല്‍ ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക.കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലും കുട്ടികള്‍ സരസ്വതീ കടാക്ഷത്തിനായെത്തും.മണലിലോ അരിയിലോ ഹരിശ്രീകുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വാക്‌ദേവതയുടെ കടാക്ഷം തേടും.വിജയദശമി ദിവസം വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക മുഹൂര്‍ത്തവുമില്ല.ഒരായുസ്സു മുഴുവന്‍ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള വാക്‌ദേവതയുടെ കടാക്ഷത്തിനായി ഇന്ന് വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.


news credit: asianetnews.tv 

About the News

Posted on Monday, October 14, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഇന്ന് വിജയദശമി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive