ശ്രീവലയാധീശ്വരി സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, October 06, 2013

ശ്രീവലയാധീശ്വരി സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങി

ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രിയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ ശ്രീവലയാധീശ്വരി സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങി. രാവിലെ സാരസ്വതയജ്ഞം നടന്നു. സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യദിനത്തിന്‍ 80ഓളം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. വൈകീട്ട് അഷ്ടപദിയാട്ടം, സംഗീതക്കച്ചേരി, നൃത്താഞ്ജലി, ഭക്തിഗാനാഞ്ജലി എന്നിവയുടെ സമന്വയം 'സര്‍ഗ്ഗപൂര്‍ണ്ണിമ' നടന്നു. 

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8ന് സംഗീതോത്സവം തുടരും. വൈകീട്ട് 6ന് സമാപിക്കും. മൊത്തം 200ഓളം പേര്‍ സംഗീതോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉപദേശക സമിതി ജോ-സെക്രട്ടറി കൊമ്പത്ത് അജു അറിയിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ എം. രാമകൃഷ്ണനും സംഘവും അവതരിപ്പുക്കുന്ന പഞ്ചരത്‌നകീര്‍ത്തനാലാപനം, കലാമണ്ഡലം രാമ ചാക്യാരുടെ കൂത്ത് എന്നിവയുണ്ടാകും. 

Photo Credit: Rajeev UKM
     News &   mathrubhumi_logoAbout the News

Posted on Sunday, October 06, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ശ്രീവലയാധീശ്വരി സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive