തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചെലവില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, September 25, 2013

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചെലവില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം

ആലപ്പുഴ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചെലവില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ അവസരം. ഈ മാസം 29നും അടുത്തമാസം 20നും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഹാജരായാല്‍ മതി. പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിരക്കായ 22 രൂപ വീതം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന് നല്കും. 
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ്, വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാനായി കമ്മീഷന്‍ പണം അനുവദിക്കുന്നത്. അടുത്ത വര്‍ഷം ജനവരി ഒന്നിന് 18 വയസ്സാകുന്നവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം. (1996 ജനവരി ഒന്നിന് മുമ്പ് ജനിച്ചവര്‍) ഇതിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങി. ഒക്ടോബര്‍ 23 വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. ഇതിനിടെ രണ്ടു ദിവസമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചെലവില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ അവസരം നല്കുന്നത്.
റേഷന്‍കാര്‍ഡ്, കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ ആരുടെയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, എന്നിവയാണ് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടത്. ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് താലൂക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗത്തില്‍ എത്തും. അവിടെ നിന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുഖാന്തരം ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് അപേക്ഷ കൈമാറും. ഈ ഓഫീസര്‍ വീട്ടിലെത്തി രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കും.
വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ജോലി തുടങ്ങിയതിനാല്‍ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകളുടെ വിതരണം നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logoAbout the News

Posted on Wednesday, September 25, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചെലവില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive