ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്രാടസന്ധ്യയില്‍ പഞ്ചാരിമേളം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, September 15, 2013

ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്രാടസന്ധ്യയില്‍ പഞ്ചാരിമേളം


ചേര്‍പ്പ്: ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീശാസ്താക്ഷേത്രത്തില്‍ സപ്തംബര്‍ 15ന് വൈകീട്ട് ആറിന് കേളത്ത് സുന്ദരന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ ഉത്രാടപ്പഞ്ചാരി അരങ്ങേറും. 60ല്‍പ്പരം കലാകാരന്മാര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മേളത്തില്‍ കുറുങ്കുഴലിന് കൊമ്പത്ത് ചന്ദ്രനും കൊമ്പിന് കുമ്മത്ത് രാമന്‍കുട്ടിനായരും ഇലത്താളത്തിന് കല്ലൂര്‍ രഘുവും വലന്തലയ്ക്ക് തലോര്‍ പീതാംബരന്‍ മാരാരും സഹപ്രമാണിമാരാവും. ഉത്രാടദിനത്തില്‍ ശാസ്താവിനുള്ള സമര്‍പ്പണമായാണ് പഞ്ചാരിമേളം നടത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രനടപ്പുരയിലാണ് മേളം അരങ്ങേറുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചുറ്റുവിളക്ക്, നിറമാല എന്നിവയുണ്ടാകും.

ഉത്രാടംനാളില്‍ പുതിയ അരികൊണ്ട് നിവേദ്യവും പാല്‍പ്പായസവും തയ്യാറാക്കി ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്ക് ശാസ്താവിന് നിവേദിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രസാദവിതരണം.

ഉത്രാടംനാളില്‍ രാവിലെ എട്ടിന് ശാസ്താവിന് കാഴ്ചക്കുല സമര്‍പ്പണം നടക്കും. മേല്‍ശാന്തി ആദ്യ കാഴ്ചക്കുല സമര്‍പ്പിക്കും.

News Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Sunday, September 15, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്രാടസന്ധ്യയില്‍ പഞ്ചാരിമേളം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive