നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ അച്യുതന്‍നായരുടെ ഭാര്യ കോരപ്പത്ത് കാര്‍ത്ത്യായനിയമ്മ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, September 12, 2013

നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ അച്യുതന്‍നായരുടെ ഭാര്യ കോരപ്പത്ത് കാര്‍ത്ത്യായനിയമ്മ അന്തരിച്ചു.


ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ അച്യുതന്‍നായരുടെ ഭാര്യ കോരപ്പത്ത് കാര്‍ത്ത്യായനിയമ്മ (87) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍: ശാരദ, രാമചന്ദ്രന്‍, രാധാലക്ഷ്മി, ഉഷ, വേണു. ശവസംസ്‌കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logoAbout the News

Posted on Thursday, September 12, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ അച്യുതന്‍നായരുടെ ഭാര്യ കോരപ്പത്ത് കാര്‍ത്ത്യായനിയമ്മ അന്തരിച്ചു."

  1. ആദരാഞ്ജലികൾ

  2. ആദരാഞ്ജലികൾ

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive