കണ്ണോളി ശ്രി കല്യാണി അമ്മ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, August 04, 2013

കണ്ണോളി ശ്രി കല്യാണി അമ്മ അന്തരിച്ചു


ചേര്‍പ്പ്:ഊരകത്ത് കണ്ണോളി കല്ല്യാണി അമ്മ(92) അന്തരിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ്: പരേതനായ വാഴപ്പിള്ളി ശങ്കുമേനോന്‍. ശവസംസ്‌കാരം ഞായറാഴ്ച 10.30ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍.. ഊരകം N S S ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ശ്രി രാജഗോപലന്റെ മാതൃസഹോദരിയാണ്. 

About the News

Posted on Sunday, August 04, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "കണ്ണോളി ശ്രി കല്യാണി അമ്മ അന്തരിച്ചു"

  1. ആദരാഞ്ജലികൾ!

  2. ആദരാഞ്ജലികൾ!

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive