ഊരകം വടക്കെ പള്ളിയില്‍ രാമന്‍കുട്ടിനായര്‍ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, July 31, 2013

ഊരകം വടക്കെ പള്ളിയില്‍ രാമന്‍കുട്ടിനായര്‍ അന്തരിച്ചു.


ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം വടക്കെ പള്ളിയില്‍ രാമന്‍കുട്ടിനായര്‍ (67) മുംബൈയില്‍ (വസായ് വെസ്റ്റ്) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ചന്ദ്രമതി (തങ്കം). മക്കള്‍: മീനാ നായര്‍ (മുംബൈ), മനോജ് നായര്‍ (മുംബൈ). മരുമകന്‍: സുരേഷ് നായര്‍ (മുംബൈ). ശവസംസ്‌കാരം ബുധനാഴ്ച മുംബൈയില്‍.
News Credit  mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Wednesday, July 31, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം വടക്കെ പള്ളിയില്‍ രാമന്‍കുട്ടിനായര്‍ അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive