കൊറ്റംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആനയൂട്ട് ഇന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, July 23, 2013

കൊറ്റംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആനയൂട്ട് ഇന്ന്

ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം കൊറ്റംകുളങ്ങര ശ്രീമഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമം, തിരുവോണപൂജ, ആനയൂട്ട് എന്നിവ നടക്കും.

News Credit : mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Tuesday, July 23, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കൊറ്റംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആനയൂട്ട് ഇന്ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive