വാഴപ്പിള്ളി ഗോപുരത്തുംവീട്ടില്‍ ശാരദാമ്മ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, June 06, 2013

വാഴപ്പിള്ളി ഗോപുരത്തുംവീട്ടില്‍ ശാരദാമ്മ അന്തരിച്ചു.


ഊരകം:വാഴപ്പിള്ളി ഗോപുരത്തുംവീട്ടില്‍ റിട്ട. അധ്യാപിക ശാരദാമ്മ(75) അന്തരിച്ചു. മകള്‍: രേണുക. ശവസംസ്‌കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10ന് തൃശ്ശൂര്‍ പാറേമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടില്‍.News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Thursday, June 06, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വാഴപ്പിള്ളി ഗോപുരത്തുംവീട്ടില്‍ ശാരദാമ്മ അന്തരിച്ചു. "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive