ചേര്‍പ്പില്‍ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, May 05, 2013

ചേര്‍പ്പില്‍ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷം


ചേര്‍പ്പ് * ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ ഇതു കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ശുദ്ധജലത്തിനായി ചാഴൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്. ആഴ്ചകളായി പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ കുടിക്കുവാന്‍ പോലും വെള്ളമില്ലാതെ വലയുകയാണ്. പ്രദേശത്തെ കിണറുകളും കുളങ്ങളും വറ്റിവരണ്ടു. 

ചാലുകളില്‍ വേണ്ടത്ര വെള്ളമില്ലാത്തതിനാല്‍ ശുദ്ധജല പദ്ധതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഏറെക്കുറെ നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. വെള്ളം എത്തിക്കാന്‍ പഞ്ചായത്തിന് 50,000 രൂപ ചെലവാക്കാമെങ്കിലും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം പോലും പഞ്ചായത്ത് നാട്ടുകാര്‍ക്കു വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. കുഴല്‍ക്കിണറുകാരും വെള്ളം ടാങ്കറുകളിലെത്തിക്കുന്നവരും മേഖലയില്‍ പണം വാരുകയാണ്. കുഴല്‍ക്കിണറിനും ടാങ്കര്‍ വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കാനില്ലാത്തവരാണു ശുദ്ധജലത്തിനായി ചാഴൂര്‍ പഞ്ചായത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. 

മുത്തുള്ളിയാല്‍, തോപ്പ് പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ ആഴ്ചകളായി ചാഴൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇഞ്ചമുടിയിലെ പൊതുടാപ്പില്‍നിന്നാണു ശുദ്ധജലം എടുക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരാണു പാത്രങ്ങളില്‍ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു സൈക്കിളില്‍ വച്ചുകെട്ടിയും ഓട്ടോയിലും വെള്ളം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇത്രയും രൂക്ഷമായ ശുദ്ധജലക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും ഇതു പരിഹരിക്കുവാന്‍ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ നടപടിയെടുക്കാത്തതില്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്കു കടുത്ത അമര്‍ഷമുണ്ട്.


News  Credit
 malayala_manorama_logo

About the News

Posted on Sunday, May 05, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പില്‍ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive