ഊരകം വായനശാലയില്‍ ഒഴിവുകാല കളിക്കൂട്ടം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, May 03, 2013

ഊരകം വായനശാലയില്‍ ഒഴിവുകാല കളിക്കൂട്ടം

ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം എച്ച്.എച്ച്. രവിവര്‍മ്മ വായനശാലയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒഴിവുകാല കളിക്കൂട്ടം നടന്നു. തിരക്കഥാകൃത്ത് പി.കെ. ഭരതന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.കെ. സഫറുദ്ദീന്‍ അധ്യക്ഷനായി. എം.കെ. ഗോപകുമാര്‍, പോള്‍സണ്‍ താണിക്കല്‍, പി.വി. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, വി.ജി. മനോജ് എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Friday, May 03, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം വായനശാലയില്‍ ഒഴിവുകാല കളിക്കൂട്ടം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive