ആറാട്ടുപുഴ ദേവസംഗമത്തിന് പൂരപ്പാടവും ക്ഷേത്രവും ഒരുങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, March 13, 2013

ആറാട്ടുപുഴ ദേവസംഗമത്തിന് പൂരപ്പാടവും ക്ഷേത്രവും ഒരുങ്ങി


ചേര്‍പ്പ്: ഭൂമിയിലെ ദേവസംഗമത്തിന് ആതിഥ്യമരുളാന്‍ ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താക്ഷേത്രവും പൂരപ്പാടവും ഒരുങ്ങി. ദേവസംഗമത്തിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളില്‍ ഒന്നായ ആറാട്ടിന് മന്ദാരക്കടവും അണിയിച്ചൊരുക്കുകയാണ്.

15 ആനകള്‍ക്കുള്ള നെറ്റിപ്പട്ടം, കുട, ആലവട്ടം, വെഞ്ചാമരം, മണിക്കൂട്ടങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ചമയങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണ്ണം മുക്കി മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന പണികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇക്കൊല്ലം രണ്ട് ചൂരപ്പൊളി നെറ്റിപ്പട്ടം, 20 പുതിയ കുടകള്‍, ഒമ്പത് ജോഡി ആലവട്ടം, മൂന്ന് ജോഡി ചാമരം, ഏഴ് വക്ക എന്നിവ ശാസ്താവിന് വഴിപാടായി ലഭിച്ചു. കൈപ്പന്തത്തിന് വേണ്ടിവരുന്ന 200 കിലോ തുണി പുഴുങ്ങി അലക്കിത്തയ്യാറാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ വിളക്കുകളും കൈപ്പന്തത്തിന്റെ നാഴികകളും മുപ്പന്തങ്ങളും പുതുക്കി. പൂരപ്പാടം ട്രാക്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതുമറിച്ച് പൂരത്തിന് തയ്യാറാക്കി. തേവര്‍ക്കുള്ള ബഹുനിലപ്പന്തലിന്റെ പണികള്‍ തുടങ്ങി. മന്ദാരക്കടവ് മണല്‍ വിരിച്ച് ആറാട്ടിന് സജ്ജമാക്കും.

മാര്‍ച്ച് 17ന് നെയ്‌സമര്‍പ്പണം, 18ന് ശുദ്ധി, ചമയദ്രവ്യസമര്‍പ്പണം, 19ന് കൊടിയേറ്റം, 21ന് പുലര്‍ച്ചെ തിരുവാതിരവിളക്ക്, 22ന് പെരുവനം പൂരം, 24ന് തറയ്ക്കല്‍പ്പൂരം, 25ന് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം, 26ന് കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ്, 26ന് ഗ്രാമബലി എന്നിവ നടക്കും.

News  Credit
   mathrubhumi_logo

ചിത്രത്തിന്‌ കടപ്പാട്: Aruna at ml.wikipedia

About the News

Posted on Wednesday, March 13, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ ദേവസംഗമത്തിന് പൂരപ്പാടവും ക്ഷേത്രവും ഒരുങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive