അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ രോഹിണിവിളക്ക് ... : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, March 17, 2013

അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ രോഹിണിവിളക്ക് ...


ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ രോഹിണിവിളക്ക് തിങ്കളാഴ്ച (18/03/2013) നടക്കും. രാവിലെ അധിവാസം വിടര്‍ത്തി പൂജ, പരികലശപൂജ, 108 പരികലശം, വലിയപാണി, സ്വര്‍ണക്കുടത്തില്‍ ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം എന്നിവ നടക്കും. രാത്രി 8.30ന് അഞ്ചാനകളോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും. ചെറുശ്ശേരി പണ്ടാരത്തില്‍ കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം ഉണ്ടാകും.


News Credit
 mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Sunday, March 17, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ രോഹിണിവിളക്ക് ..."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive