ദേവസംഗമത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, March 28, 2013

ദേവസംഗമത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി


ചേര്‍പ്പ്: ദേശങ്ങള്‍ താണ്ടി തട്ടകങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് 23 ദേവീദേവന്മാര്‍ സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മടങ്ങിയെത്തി. പൂരമാമാങ്കത്തിന് അത്തം കൊടികുത്തോടെ പരിസമാപ്തിയായി.

സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരുവനത്ത് നടന്ന പകല്‍പ്പൂരം അനുഭൂതിയായി. ഊരകം അമ്മത്തിരുവടിയും പിഷാരിക്കല്‍ ഭഗവതിയും; ഒരേ ആനപ്പുറത്ത് ചാത്തക്കുടം, തിരുവുള്ളക്കാവ് ശാസ്താക്കന്മാരും എഴുന്നള്ളി, ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതി പൂരം കൊട്ടിക്കയറി.

ആതിഥേയനായ ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവിന്റെയും ചാത്തക്കുടം, തിരുവുള്ളക്കാവ് ശാസ്താക്കന്മാരുടെ ഒരേ ആനപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമബലിയും ഭക്തിചൊരിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ജലാശയം, നാല്‍വഴിക്കൂട്ട്, പെരുവഴി, ഉത്തമവൃക്ഷങ്ങള്‍, ഗ്രാമത്തിന്റെ നാലതിരുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ബലി തൂവിയായിരുന്നു ഗ്രാമബലി. നിറപറയും നിലവിളുക്കുമായി നാട് ശാസ്താക്കന്മാരെ എതിരേറ്റു. മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നടന്ന അത്തംകൊടികുത്ത് പൂരം ചാരുതയായി. ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മൂന്ന് ആനകളോടെയായിരുന്നു പൂരം. അപൂര്‍വമേളങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൊടികുത്ത് പൂരത്തില്‍ ഇത്തവണ ചെമ്പടയായിരുന്നു. പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാര്‍ പ്രമാണിയായി.

ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന അമ്മയെ കൊടിക്കല്‍ പറ നിറച്ച് സ്വീകരിച്ചു. ക്ഷേത്രമതില്‍ക്കകത്ത് താത്കാലികമായി ഉയര്‍ത്തിയ കൊടിമരം ആന പിഴുതെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുചെന്നിട്ടു.

ചാത്തക്കുടം ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊടികുത്ത് പൂരം നടന്നു. പാണ്ടിമേളം കഴിഞ്ഞ് ശാസ്താവിനെ ഇറക്കി എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊടികുത്ത് നടന്നു.

തൊട്ടിപ്പാള്‍ ക്ഷേത്രം നടയിലെ പന്തലില്‍ മേളത്തോടെ ഭഗവതി എഴുന്നള്ളി. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ശ്രീലകത്ത് ഇറക്കി എഴുന്നള്ളിച്ചു. കടലാശ്ശേരി പിഷാരിക്കല്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊടികുത്ത് പൂരം നടന്നു. ചിറ്റിച്ചാത്തക്കുടം ക്ഷേത്രത്തിലും നാങ്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലും മേടംകുളം ക്ഷേത്രത്തിലും പഞ്ചാരിയോടെയായിരുന്നു അത്തം കൊടി കുത്ത് പൂരം. നെട്ടിശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പഞ്ചവാദ്യവും പാണ്ടിയും നടന്നു

News :        mathrubhumi_logo
Photo Credit : Pramod Chennanth 

About the News

Posted on Thursday, March 28, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ദേവസംഗമത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive