പുലരി പിറന്നു ആറാട്ടുപുഴയില്‍ പ്രഭാപൂരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, March 27, 2013

പുലരി പിറന്നു ആറാട്ടുപുഴയില്‍ പ്രഭാപൂരം
ചേര്‍പ്പ്: സൂര്യരശ്മികള്‍ ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് പതിച്ചപ്പോള്‍ ആറാട്ടുപുഴയില്‍ പ്രഭാപൂരം. ദേവീദേവന്മാരുടെ പൊന്‍തിടമ്പുകള്‍. തങ്കശോഭയാര്‍ന്ന ചമയങ്ങള്‍. നായകനായി തൃപ്രയാര്‍ തേവര്‍. വലതുഭാഗത്ത് ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതി. ഇടതുഭാഗത്ത് ഊരകം അമ്മത്തിരുവടിയും ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവും. ഒട്ടേറെ ഭക്തര്‍ തേവരെയും ദേവിമാരെയും ഒരുമിച്ച് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു.

പാണ്ടിമേളത്തിന്റെ മുഴക്കത്തിലായിരുന്നു കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ്. 71 ആനകള്‍ അകമ്പടിയായി. ദേവസ്വം ബലരാമന്‍ ആന തേവരുടെ തിടമ്പേറ്റി. ദേവസ്വം ശിവകുമാര്‍ ഊരകം അമ്മത്തിരുവടിയുടെ തിടമ്പേറ്റി. ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പ് വഹിച്ചത് തിരുവമ്പാടി ചെറിയ ചന്ദ്രശേഖരനായിരുന്നു. ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവിന്റെ തിടമ്പേറ്റിയത് ചിറയ്ക്കല്‍ കാളിദാസനും. മേളത്തിന് പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാര്‍, പെരുവനം സതീശന്‍മാരാര്‍, ചെറുശ്ശേരി കുട്ടന്‍മാരാര്‍ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭര്‍ ഇരുഭാഗത്തും അണിനിരന്നു.

കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിനുശേഷം ആറാട്ട്. വിഷഹാരിയായ പിഷാരിക്കല്‍ ഭഗവതി ആറാടി ശുദ്ധിയാക്കിയ മന്ദാരക്കടവില്‍ ദേവീദേവന്മാര്‍ക്ക് ആറാട്ട്. ആയിരങ്ങളും കൂടെ ആറാടി. ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവ് പുറത്തേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളി. ഓചാരം പറയുന്ന ചടങ്ങിന്. യാത്രയാകുന്ന ദേവീദേവന്മാര്‍ക്ക് ശാസ്താവ് ഏഴുകണ്ടം വരെ അകമ്പടി ചെന്നു. അവിടെവെച്ച് ആറാട്ടപുുഴ ശാസ്താവിന്റെ ജ്യോതിഷന്മാര്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ പൂരത്തിയ്യതി ഗണിച്ചു. മീനം 28ന്. പിന്നീട് തേവര്‍ മടങ്ങിയത് രാജകീയ കിരീടത്തിന്റെ സൂചകമായ മകുടം ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു. 

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Wednesday, March 27, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പുലരി പിറന്നു ആറാട്ടുപുഴയില്‍ പ്രഭാപൂരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive