തട്ടകത്തിന് കുളിര്‍മഴയായി തറയ്ക്കല്‍പൂരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, March 25, 2013

തട്ടകത്തിന് കുളിര്‍മഴയായി തറയ്ക്കല്‍പൂരം
ചേര്‍പ്പ്: ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ തറയ്ക്കല്‍പൂരം തട്ടകത്തെ ആവേശത്തിലാക്കി. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ജനം സാക്ഷിയായി ശാസ്താവ് ചെമ്പടയുടെ അകമ്പടിയോടെ പുറത്തേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളി. കുട്ടന്‍കുളങ്ങര അര്‍ജ്ജുനന്‍ തിടമ്പേറ്റി. ഒമ്പത് ആനകളുടെ അകമ്പടിയില്‍ തെക്കോട്ടഭിമുഖമായി അണിനിരന്നു.

പൂരത്തിന് ലഹരിയായി പാണ്ടിമേളം തുടങ്ങി. പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പ്രഗത്ഭര്‍ അണിനിരന്നു. എഴുന്നള്ളിപ്പ് തെക്കോട്ടിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ആവേശം വാനോളമുയര്‍ന്നു. പ്രൗഢമായ പാണ്ടി പൂരപ്പാടം അലയടിച്ചു. ഈ സമയം ഊരകത്തമ്മയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് പടിഞ്ഞാറു നിന്നെത്തി. തെക്കുഭാഗത്തുനിന്ന് തൊട്ടിപ്പാള്‍ ഭഗവതിയും.

മേളത്തോടെ ഊരകവും പഞ്ചവാദ്യത്തോടെ തൊട്ടിപ്പാളും. പാണ്ടിമേളം കലാശിച്ചപ്പോള്‍ വെടിക്കെട്ടിന് തുടക്കം. പിന്നെ മൂന്ന് ദേവീദേവന്മാരും സംഗമിച്ചു.
News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Monday, March 25, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "തട്ടകത്തിന് കുളിര്‍മഴയായി തറയ്ക്കല്‍പൂരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive