തറയ്ക്കല്‍ പൂരം ഇന്ന് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം നാളെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, March 24, 2013

തറയ്ക്കല്‍ പൂരം ഇന്ന് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം നാളെ


ചേര്‍പ്പ്: പ്രസിദ്ധമായ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. വൈകീട്ട് 6ന് ആതിഥേയനായ ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവിന്റെ പൂരമാണ് ആദ്യം. തുടര്‍ന്ന് ചെറുപൂരങ്ങള്‍ നടക്കും. അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ മന്ദാരക്കടവില്‍ ആറാട്ട് തുടങ്ങും. വെളുപ്പിന് പൂരപ്പാടത്ത് കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും. തൃപ്രയാര്‍ തേവര്‍ നായകത്വം വഹിക്കും. ഇടതുഭാഗത്ത് ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവിനൊപ്പം ഊരകം അമ്മത്തിരുവടിയും വലത്ഭാഗത്ത് ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതിയും എഴുന്നള്ളും. തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന ആറാട്ടില്‍ ദേവീദേവന്മാര്‍ക്കൊപ്പം ആയിരങ്ങള്‍ ആറാടും. ദേവസംഗമത്തില്‍ 23 ദേവീദേവന്മാര്‍ പങ്കെടുക്കും.

ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിലെ തറയ്ക്കല്‍ പൂരം ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. വൈകീട്ട് 6ന് ചെമ്പടയുടെ അകമ്പടിയോടെ ആതിഥേയനായ ശാസ്താവ് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളും. ഒമ്പത് ആനകള്‍ അകമ്പടി ചേരും. പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പാണ്ടിമേളം നടക്കും. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഊരകത്തമ്മത്തിരുവടിയും തെക്കുനിന്ന് തൊട്ടിപ്പാള്‍ ഭഗവതിയും എഴുന്നള്ളിയെത്തും. അമ്മത്തിരുവടിക്ക് മേളവും ഭഗവതിക്ക് പഞ്ചവാദ്യവുമാണ്. 9.30ന് തറയ്ക്കല്‍ പൂരത്തിന്റെ മേളം കലാശിക്കും. തുടര്‍ന്ന് വെടിക്കെട്ട് നടക്കും.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Sunday, March 24, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "തറയ്ക്കല്‍ പൂരം ഇന്ന് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം നാളെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive