പെരുവനം പൂരം ഇന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, March 22, 2013

പെരുവനം പൂരം ഇന്ന്
ചേര്‍പ്പ്: ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ വിസ്മയങ്ങളും 18 ദേവീദേവന്മാരും സംഗമിക്കുന്ന പെരുവനം പൂരം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. പാണ്ടിയും പഞ്ചാരിയും പഞ്ചവാദ്യവും ലഹരി തീര്‍ക്കുന്ന പൂരം സന്ധ്യയില്‍ തുടങ്ങി പിറ്റേന്ന് പുലരി വരെ നീളും. നാല് എഴുന്നള്ളിപ്പുകള്‍, ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ വിളക്ക് എന്നിവയാണ് പൂരത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെനടവഴിയില്‍ ചമയ പ്രദര്‍ശനവും നടക്കും.

പൂരം സമയക്രമം: ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 4ന് കടലാശ്ശേരി പിഷാരിക്കല്‍ ഭഗവതി മൂന്നാനകളോടെ കയറുന്നു. പെരുവനം ശങ്കരനാരായണന്‍ മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം, 6ന് ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവ് ക്ഷേത്രം മതില്‍ക്കെട്ടിനകത്ത് ഏഴ് ആനകളോടെ അണിനിരക്കുന്നു. 6.30ന് കിഴക്കോട്ടിറക്കം, പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പാണ്ടിമേളം. 7ന് ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവ് തൊട്ടിപ്പാള്‍ ഭഗവതിയോടൊപ്പം കയറുന്നു. ഏഴാനകള്‍ അകമ്പടി. പെരുവനം സതീശന്‍ മാരാടെ പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം. 11ന് ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവുമൊന്നിച്ച് കയറ്റം. ഏഴാനകള്‍ അകമ്പടി. ചെറുശ്ശേരി പണ്ടാരത്തില്‍ കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം. പെരുവനം ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെ നടയില്‍ ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതി എഴുന്നള്ളുന്നു. അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാര്‍ പ്രമാണിയായി പഞ്ചവാദ്യം, 12ന് ക്ഷേത്രമതില്‍ക്കകത്ത് വിളക്ക്. പഞ്ചാരിമേളം. 4ന് ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതി അയ്കുന്ന് ഭഗവതിയോടൊപ്പം കിഴക്കോട്ടിറങ്ങുന്നു. പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പഞ്ചാരിമേളം.

ആനകള്‍: പെരുവനം പൂരത്തില്‍ പ്രധാന എഴുന്നള്ളിപ്പില്‍ തിടമ്പേറ്റുന്ന ആനകള്‍: പുതുപ്പള്ളി കേശവന്‍ (ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവ്), തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദര്‍ (ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി), തിരുവമ്പാടി ചെറിയ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതി), ദേവസ്വം ശിവകുമാര്‍ (ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവ്).

മേള കലാകാരന്മാര്‍: പ്രമാണം: പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാര്‍ (ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവ്, ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതി), പെരുവനം സതീശന്‍മാരാര്‍ (ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവ്), ചെറുശ്ശേരി കുട്ടന്‍മാരാര്‍ (ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി), അന്നമനട പരമേശ്വരമാര്‍ (ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതിയുടെ പഞ്ചവാദ്യം).

ചമയപ്രദര്‍ശനം: വൈകീട്ട് 6ന് പെരുവനം ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെ നടയില്‍ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മണ്ഡപത്തില്‍ പ്രദര്‍ശനം തുടങ്ങും. ചേര്‍പ്പ് ഭഗവതിയുടെ പൂരങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചമയങ്ങളാണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക.

News :        mathrubhumi_logo
Photo Credit: JK photography

About the News

Posted on Friday, March 22, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പെരുവനം പൂരം ഇന്ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive