ചേര്‍പ്പ് സോപാനത്തില്‍ സൗജന്യ യോഗ ക്ലാസ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, March 01, 2013

ചേര്‍പ്പ് സോപാനത്തില്‍ സൗജന്യ യോഗ ക്ലാസ്


ചേര്‍പ്പ്: സോപാനത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കായി സൗജന്യ യോഗ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ആഴ്ചയില്‍ നാലു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന യോഗ രാവിലെ 10.30 മുതലാണ്. പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ 9446054520 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടണം.
News Credit: mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Friday, March 01, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ചേര്‍പ്പ് സോപാനത്തില്‍ സൗജന്യ യോഗ ക്ലാസ്"

  1. very good - REQUEST YOU ALL TO PRACTICE YOGA

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive