ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷം 14 മുതല്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, March 13, 2013

ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷം 14 മുതല്‍


ചേര്‍പ്പ്: പെരുവനം-ആറാട്ടുപുഴ പൂരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷം മാര്‍ച്ച് 14ന് തുടങ്ങും. ദീപാരാധനക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരുടെ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ ശുദ്ധികര്‍മങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. 15ന് ചതുശ്ശുദ്ധി, കുണ്ഡശുദ്ധി, 16ന് പ്രായശ്ചിത്തഹോമം, ശാന്തിഹോമം, പഞ്ചഗവ്യം, പഞ്ചകം, 17ന് തത്ത്വകലശം, തത്ത്വഹോമം, വലിയപാണി, ബ്രഹ്മകലശപൂജ, കര്‍ക്കരി, പരികലശപൂജ, കലശാധിവാസം എന്നിവയുണ്ടാകും. 18ന് രാവിലെ 8നാണ് ബ്രഹ്മകലശം. അധിവാസം വിടര്‍ത്തിപൂജ, 108 കുടത്തില്‍ പരികലശം, വലിയപാണിക്ക് ശേഷം സ്വര്‍ണക്കുടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മകലശം എന്നിവയും നടക്കും. രോഹിണി വിളക്കിന് രാത്രി 8.30ന് അഞ്ച് ആനകളോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും. ചെറുശ്ശേരി പണ്ടാരത്തില്‍ കുട്ടന്‍മാരാര്‍ പ്രമാണിയായി പഞ്ചാരിമേളം നടക്കും. 19നാണ് മകയിരം പുറപ്പാട്. രാത്രി 9.30ന് അമ്മത്തിരുവടി പടിഞ്ഞാറെ നടപ്പുരയിലൂടെ എഴുന്നള്ളും. കേരള പോലീസ് ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കി ആദരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചാനകളോടും പാണ്ടിമേളത്തോടും എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും.


News :  mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Wednesday, March 13, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷം 14 മുതല്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive