ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പിലെ സ്വാതി ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച മിമിക്രി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, January 19, 2013

ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പിലെ സ്വാതി ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച മിമിക്രി

ഗോപുരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉത്ഘാടനം ഷാര്‍ജയിലുള്ള ഫാമിലി പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് കുണ്ടുവാര സരോജിനി അമ്മ നിര്‍വഹിച്ചു.പൊതുയോഗത്തിനു ശേഷം നടന്ന ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പിലെ സ്വാതി ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച മിമിക്രി

About the News

Posted on Saturday, January 19, 2013. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പിലെ സ്വാതി ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച മിമിക്രി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive