താളവര്‍ണ്ണ ഭംഗിയില്‍ തായംകുളങ്ങര തൈപ്പൂയ്യം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, January 28, 2013

താളവര്‍ണ്ണ ഭംഗിയില്‍ തായംകുളങ്ങര തൈപ്പൂയ്യംചേര്‍പ്പ്: തായംകുളങ്ങര ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ്യ മഹോത്സവം അഴക് ചൊരിഞ്ഞു. വിവിധ വാദ്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്‍ വര്‍ണ്ണക്കാവടികളും കലാരൂപങ്ങളും രഥോത്സവവുമായി ക്ഷേത്രനടവഴിയിലെത്തി.

തായംകുളങ്ങര കാവടി സംഘം, ചേര്‍പ്പ് ബാലസംഘം കാവടി സമാജം, പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ് വിഭാഗം കാവടി സമാജം, ഊരകം ശ്രീനാരായണ കാവടി സമാജം, ചേര്‍പ്പ് കാവടി സമാജം എന്നീ വിഭാഗങ്ങള്‍ കാവടിയാട്ടത്തിലും രഥോത്സവത്തിലും പങ്കെടുത്തു.

പകലും രാത്രിയുമായി കാവടിയാട്ടവും പൂരവും നടന്നു. പകലില്‍ മൂന്ന് ആനകളോടും കുട്ടപ്പപണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാദസ്വരത്തോടും ഹിഡുംബന്‍ കോവിലിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു. പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പാണ്ടിമേളത്തോടെ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉണ്ടായി.

       News Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Monday, January 28, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "താളവര്‍ണ്ണ ഭംഗിയില്‍ തായംകുളങ്ങര തൈപ്പൂയ്യം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive