പോട്ടയില്‍ വിലാസനി (ടീച്ചര്‍ ) അമ്മ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, January 25, 2013

പോട്ടയില്‍ വിലാസനി (ടീച്ചര്‍ ) അമ്മ അന്തരിച്ചു.

ഊരകം (ചേര്‍പ്പ്): ഓണേരില്‍ പരേതനായ രാമകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ ഭാര്യ പോട്ടയില്‍ വിലാസിനി (78) അന്തരിച്ചു. റിട്ട. അധ്യാപികയാണ്. മക്കള്‍: ശിവദാസ് (കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ട്ട്രസ്റ്റ്), ശൈലജ. മരുമകള്‍: സിത്താര. 


News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo
About the News

Posted on Friday, January 25, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "പോട്ടയില്‍ വിലാസനി (ടീച്ചര്‍ ) അമ്മ അന്തരിച്ചു. "

  1. HEART FELT CONDOLENCES TO POTTAYIL FAMILY

    BALAN AND FAMILY

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive