ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പൊഴോലിപറമ്പില്‍ പൈലോത് റപ്പായി അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, December 03, 2012

ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പൊഴോലിപറമ്പില്‍ പൈലോത് റപ്പായി അന്തരിച്ചു.


ഊരകം:ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പൊഴോലിപറമ്പില്‍ പൈലോത് റപ്പായി (76) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ : റോസി. മകന്‍ ആന്റണി. മരുമകള്‍ : മിനി. ശവസംസ്‌കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10ന് ഊരകം സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ദേവാലയത്തില്‍.

News & photo Credit
mathrubhumi_logoAbout the News

Posted on Monday, December 03, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പൊഴോലിപറമ്പില്‍ പൈലോത് റപ്പായി അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive