ഗുരുസ്മരണയില്‍ പെരുവനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, December 15, 2012

ഗുരുസ്മരണയില്‍ പെരുവനം

ചേര്‍പ്പ്: 2001 സപ്തംബര്‍ 8നാണ് അവസാനമായി പല്ലാവൂര്‍ അപ്പുമാരാര്‍ പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരുടെ വസതിയായ 'പാഞ്ചജന്യ'ത്തില്‍ എത്തിയത്. പല്ലാവൂരിന്റെ സ്മരണയിലുള്ള പുരസ്‌കാരം കുട്ടന്‍മാരാര്‍ക്ക് ആണെന്നറിഞ്ഞ് ആസ്വാദകരും ആരാധകരുമായ അനവധിപേര്‍ പെരുവനത്തെത്തി. ആഹ്ലാദം അണപൊട്ടിയൊഴുകിയപ്പോള്‍ പല്ലാവൂര്‍ ഒരിക്കല്‍കൂടി പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെ പടികയറിവന്ന അനുഭൂതിയായിരുന്നു. പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതറിഞ്ഞ് പാഞ്ചജന്യത്തിലെത്തിയവര്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാര്‍ പല്ലാവൂരിന്റെ സ്മരണകളിലേക്ക് മടങ്ങി. അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തായ പല്ലാവൂരിനെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ആരാധന. ഗുരുവല്ലെങ്കിലും ഗുരുതുല്യനായിരുന്നു തനിക്ക് പല്ലാവൂരെന്ന് കുട്ടന്‍മാരാര്‍.

2001ലായിരുന്നു പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരെ നാട് വീരശൃംഖല നല്കി ആദരിച്ചത്. പെരുവനത്തെപ്പോലെ മേളലോകം ഇന്നും സുവര്‍ണ്ണനിമിഷങ്ങളായി ഓര്‍ക്കുന്ന നാളുകള്‍. ചടങ്ങിന്റെ തുടക്കം പല്ലാവൂരിന്റെ സോപാനസംഗീതം 'ചെത്തിമന്ദാരം തുളസി...' എന്ന ഗാനം എടയ്ക്കയില്‍ ആലപിച്ച് പെരുവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു മടക്കം.

തലേദിനം പാഞ്ചജന്യത്തിലായിരുന്നു പല്ലാവൂര്‍ ചെലവഴിച്ചത്. കവിതകളും പാട്ടുകളും പാടിയും മക്കളെ പാടിപ്പിച്ചും രാവുമുഴുവന്‍ പാഞ്ചജന്യത്തില്‍ സംഗീതസൗന്ദര്യം തുളുമ്പിയ നിമിഷങ്ങള്‍ കുട്ടന്‍മാരാരുടെ ഭാര്യ ഗീത കുട്ടന്‍മാരാര്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു. പല്ലാവൂരിന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിന്റെ അഭിമാനം പെരുവനത്ത് ഒരു മേളഗോപുരം പോലെ ഉയര്‍ന്നുനിന്നു


News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Saturday, December 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഗുരുസ്മരണയില്‍ പെരുവനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive