നടുവില്‍പ്പുരയ്ക്കല്‍ ദാമോദരന്റെ മകന്‍ പ്രമോദ് അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, December 14, 2012

നടുവില്‍പ്പുരയ്ക്കല്‍ ദാമോദരന്റെ മകന്‍ പ്രമോദ് അന്തരിച്ചു.ഊരകം: നടുവില്‍പ്പുരയ്ക്കല്‍ ദാമോദരന്റെ മകന്‍ പ്രമോദ് (36) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: സജിത. മക്കള്‍: അര്‍ച്ചന, പ്രാര്‍ത്ഥന. ശവസംസ്‌കാരം വെള്ളിയാഴ്ച 11ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Friday, December 14, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "നടുവില്‍പ്പുരയ്ക്കല്‍ ദാമോദരന്റെ മകന്‍ പ്രമോദ് അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive