വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാവുണ്ണിയുടെ മകന്‍ മോഹനന്‍ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, December 01, 2012

വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാവുണ്ണിയുടെ മകന്‍ മോഹനന്‍ അന്തരിച്ചു.


ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാവുണ്ണിയുടെ മകന്‍ മോഹനന്‍ (59) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ശാന്ത. മക്കള്‍: ഷൈനി, ഷൈല, ഷനീഷ്. മരുമക്കള്‍: രാമചന്ദ്രന്‍, ഷാജു, രശ്മി

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Saturday, December 01, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "വെള്ളാംപറമ്പില്‍ രാവുണ്ണിയുടെ മകന്‍ മോഹനന്‍ അന്തരിച്ചു. "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive