പല്ലിശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ധനുവേല ഉത്സവം 16 മുതല്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, December 12, 2012

പല്ലിശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ധനുവേല ഉത്സവം 16 മുതല്‍

ചേര്‍പ്പ്: പല്ലിശ്ശേരി ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ധനുവേല മഹോത്സവം ഡിസംബര്‍ 16ന് തുടങ്ങും. രാവിലെ 7.30ന് തിടമ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പ്, ചുവര്‍ച്ചിത്ര ഉന്മീലനം, വൈകിട്ട് 6.30ന് ചുവര്‍ച്ചിത്ര സമര്‍പ്പണം, കോലം - കുട സമര്‍പ്പണം, തായമ്പക, മേളം എന്നിവ നടക്കും.


22ന് പല്ലിശ്ശേരി ദേശക്കാരുടെ വേല. വൈകിീട്ട് തായമ്പക, കൂട്ടപ്പറനിറയ്ക്കല്‍, മൂന്ന് ആനകളോടും പഞ്ചവാദ്യത്തോടും കൂടിയ എഴുന്നള്ളിപ്പ്, പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില്‍ പാണ്ടിമേളം, വെടിക്കെട്ട് എന്നിവ നടക്കും. 23ന് കല്ലൂര്‍ ദേശക്കാരുടെ വേല, 24ന് പനങ്കുളം ദേശക്കാരുടെ വേല, 25ന് ആറാട്ടുപുഴ ദേശക്കാരുടെ വേല എന്നിവയുണ്ടാകും.News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Wednesday, December 12, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for " പല്ലിശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ധനുവേല ഉത്സവം 16 മുതല്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive