വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാഗപ്രതിഷ്ഠ നടന്നു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, November 05, 2012

വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാഗപ്രതിഷ്ഠ നടന്നു.ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാഗപ്രതിഷ്ഠ നടന്നു. വിശേഷാല്‍ പൂജ, പുള്ളൂവന്‍പാട്ട്, പ്രതിഷ്ഠ, സര്‍പ്പബലി എന്നിവ നടന്നു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരും പാതിരാക്കുന്നത്ത് മന നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരിയും കാര്‍മ്മികരായി. ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍ അജു കൊമ്പത്ത്, ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാര്‍ പോട്ടയില്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

News Credit
mathrubhumi_logo

Image is for illustrative purpose only.

About the News

Posted on Monday, November 05, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാഗപ്രതിഷ്ഠ നടന്നു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive