നന്ദ പ്രമോദ് - On Kairali TV : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, November 15, 2012

നന്ദ പ്രമോദ് - On Kairali TV

ഗോപുര്‍ മെമ്പര്‍  പ്രമോദ് -വിനീത ദമ്പതികളുടെ മകളായ നന്ദ പ്രമോദിന്റെ കൈരളി ടിവി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത അഭിമുഖം.ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ഒട്ടനവധി വേദികളില്‍ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി.


Part-1

Part-2

Part-3


About the News

Posted on Thursday, November 15, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

1 comments for "നന്ദ പ്രമോദ് - On Kairali TV"

  1. Good Luck and All the best Nanda Mol

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive