ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, November 06, 2012

ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം

Image Credit: Aruna at ml.wikipedia

ചേര്‍പ്പ്: ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശാസ്താവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാദിനമായ പൂയം നാളില്‍ നടത്താറുള്ള കളഭാഭിഷേകം ചൊവ്വാഴ്ച (06.11.2012) നടക്കും. ജലദ്രോണിപൂജയ്ക്കു ശേഷം കളഭം താളമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയില്‍ ശംഖിലെടുത്ത് കലശക്കുടത്തില്‍ നിറയ്ക്കും. പാണികൊട്ടി, ശ്രീലകത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ച് ശാസ്താപ്രതിഷ്ഠയില്‍ അഭിഷേകം ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് കടുംമധുരപ്പായസം നിവേദിക്കും. നവകം, പഞ്ചഗവ്യം എന്നീ അഭിഷേകങ്ങളും നടക്കും. തന്ത്രി കെ.പി. ഉണ്ണി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കാര്‍മ്മികനാകും.

  News Credit
 mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Tuesday, November 06, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for " ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive