പെരുങ്കുളം പടവ് തരിശുരഹിത പടവായി മാറുന്നു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, November 26, 2012

പെരുങ്കുളം പടവ് തരിശുരഹിത പടവായി മാറുന്നു<<< ചേര്‍പ്പ് പെരുങ്കുളം പടവില്‍ ഞാറ്റടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.
ചേര്‍പ്പ് * പെരുങ്കുളം പടവ് ഘട്ടംഘട്ടമായി തരിശുരഹിത പടവായി മാറുന്നു. 110 ഏക്കര്‍ പടവിന്റെ ഒരു ഭാഗം വര്‍ഷങ്ങളായി തരിശു കിടക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തരിശായി കിടന്നിരുന്നതില്‍ പത്ത് ഏക്കറില്‍ തരിശുരഹിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നെല്‍കൃഷി ഇറക്കി വിജയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം തരിശായി കിടന്നിരുന്നതില്‍ ആറ് ഏക്കറിലേക്കു കൂടി നെല്‍കൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചു. ബാക്കി നാല് ഏക്കറില്‍ കൂടി അടുത്ത തവണ കൃഷിയിറക്കുന്നതോടെ പടവ് തരിശുരഹിത പടവാകുമെന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജെന്‍സന്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

പടവില്‍ തരിശായി കിടന്ന ഭാഗത്തു പെരുങ്കുളം പടവ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ഞാറ്റടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.

പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജെന്‍സന്‍ ജോര്‍ജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം. ഇന്ദിര, വി.ആര്‍. ബെന്നി, കെ.പി. ലിസ്റ്റര്‍, സി. സുനില്‍, വി.എസ്. ശേഖരന്‍, കൃഷി ഓഫിസര്‍ മിനി ജോസ് എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.


News & Photo Credit
 malayala_manorama_logo

About the News

Posted on Monday, November 26, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "പെരുങ്കുളം പടവ് തരിശുരഹിത പടവായി മാറുന്നു"

  1. If there's a will, there's a way. All the best!

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive