പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചില്ല; സാമ്പത്തിക മേഖല ഗുരുതര ഭീഷണിയിലെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, November 03, 2012

പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചില്ല; സാമ്പത്തിക മേഖല ഗുരുതര ഭീഷണിയിലെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചില്ല; സാമ്പത്തിക മേഖല ഗുരുതര ഭീഷണിയിലെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്
ന്യൂദല്‍ഹി: ഇന്ത്യ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികളിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍.ബി.ഐ) വീണ്ടും വിസമ്മതിച്ചു.

അതേസമയം വിപണിയില്‍ പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ കേന്ദ്ര ബാങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കരുതല്‍ ധന അനുപാതം 0.25 ശതമാനം കുറച്ചു. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച വീണ്ടും താഴ്ത്തിയ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വൈകാതെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്. കുരതല്‍ ധന അനുപാതം നിലവിലെ 4.50 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 4.25 ശതമാനമായാണ് കുറച്ചത്. ഇതോടെ വായ്പാകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് 17,500 കോടി രൂപയോളം അധികമായി ലഭിക്കും. അതേസമയം അടിസ്ഥാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആര്‍.ബി.ഐ ഗവര്‍ണര്‍ ഡി.സുബ്ബറാവു നിരത്തിയത്. പണപ്പെരുപ്പം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 7.5 ശതമാനം വരെ ഉയര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് ആര്‍.ബി.ഐ വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം പ്രതിക്ഷിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 6.5 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 5.8 ശതമാനമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന ഭീഷണികള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചുവെന്നതാണ് ഇതിന് കാരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്‍െറ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. സേവന മേഖലയിലെ വരുമാനം അടിക്കടി കുറയുന്നതും കയറ്റുമതിയിലെ ഇടിവും വിദേശ വ്യാപാര കമ്മി വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നല്‍കുന്നു.


News & Photo Credit
   Gulf News

About the News

Posted on Saturday, November 03, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചില്ല; സാമ്പത്തിക മേഖല ഗുരുതര ഭീഷണിയിലെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive