പൂച്ചയെ ദത്തെടുത്ത് പോമറേനിയന്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, November 15, 2012

പൂച്ചയെ ദത്തെടുത്ത് പോമറേനിയന്‍തൃശൂര്‍ * വളരുമ്പോള്‍ കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച മ്യാവൂ കരയുമോ, കുരച്ചു ചാടുമോ എന്നുകൂടിയേ ഇനി അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. മക്കള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു കരച്ചിലും നിലവിളിയുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പോമറേനിയന്‍ പട്ടി അമ്മുവിന്റെ പാലും കുടിച്ചു സന്താനമായി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവള്‍. പാലു കൊടുക്കുന്ന അമ്മുവും കുടിക്കുന്ന കുറിഞ്ഞിയും ധര്‍മസങ്കടമില്ലാതെ സുഖമായിരിക്കുന്നു.

മണ്ണുത്തി ഫാം ഗെയ്റ്റിനു സമീപം മുരിയാട്ടില്‍ സൈമണിന്റെ വീട്ടിലെ പോമറേനിയന്‍ പട്ടിയാണ് അമ്മു. മൂന്നു മാസം മുന്‍പു പ്രസവിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ചു സ്‌കൂള്‍കുട്ടികള്‍ വീട്ടിലേക്കു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇതോടെ സ്‌നേഹം ചുരത്താന്‍ വഴിയില്ലാതെ അമ്മു വരാന്തയില്‍ വളഞ്ഞുകൂടി.

മൂന്നു ദിവസം മുന്‍പാണു മുലകുടി മാറാത്ത കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച ഈ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. പാത്രത്തില്‍ പാലും ബ്രഡും നല്‍കിയെങ്കിലും പൂച്ച കുടിച്ചില്ല. പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് നേരെ അമ്മുവിന്റെ അടുത്തു വട്ടംകൂടി. അമ്മു ചുരത്തുന്ന വാല്‍സല്യത്തിലായിരുന്നു പൂച്ചയുടെ കണ്ണ്. ഒടുക്കം രണ്ടുപേരും അമ്മയും കുഞ്ഞും കളി തുടങ്ങി. അമ്മു പാലൂട്ടും.

കൈകള്‍കൊണ്ടു വട്ടംപിടിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അമ്മുവിനു കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മൂക്കുകൊണ്ടു തള്ളി കുറിഞ്ഞിക്കും കൊടുക്കും. പക്ഷേ കുറിഞ്ഞി തിന്നില്ല. വളരുന്ന പ്രായത്തില്‍ മുലപ്പാല്‍ തന്നെയാണു നല്ലതെന്നു കുറിഞ്ഞിക്കറിയാം.


News & Photo Credit
 malayala_manorama_logo

About the News

Posted on Thursday, November 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പൂച്ചയെ ദത്തെടുത്ത് പോമറേനിയന്‍ "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive