അമ്മത്തിരുവടിയുടെ വാവാറാട്ട് - ചിത്രങ്ങള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, November 13, 2012

അമ്മത്തിരുവടിയുടെ വാവാറാട്ട് - ചിത്രങ്ങള്‍

ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ വാവാറാട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ദേവി കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിലൂടെ എഴുന്നള്ളി. വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ മാത്രം നടക്കുന്ന കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിലൂടെയുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പിന് സാക്ഷിയാകാന്‍ നിരവധി ഭക്തരെത്തി. ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിയ അമ്മത്തിരുവടിക്ക് പല്ലിശ്ശേരി കോമരം, കാക്കര മേനോന്‍ പണ്ടാരത്തില്‍ കുട്ടന്‍മാരാരുടെ മേളം, നാദസ്വരം എന്നിവയും അകമ്പടിയായി. തുടര്‍ന്ന് മമ്പിള്ളി ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ ആറാട്ട് നടന്നു. 
About the News

Posted on Tuesday, November 13, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "അമ്മത്തിരുവടിയുടെ വാവാറാട്ട് - ചിത്രങ്ങള്‍ "

  1. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്
    ആരാടന്‍ പറ്റാത്ത ദുക്കം മാത്രം

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive