കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ബാഗ് ലോട്ടറി വില്‌പനക്കാരന്‍ ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നല്‍കി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, October 09, 2012

കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ബാഗ് ലോട്ടറി വില്‌പനക്കാരന്‍ ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നല്‍കിചേര്‍പ്പ്: റോഡില്‍ കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 14,000 രൂപയും മൊബൈലും മറ്റു രേഖകളും അടങ്ങിയ ബാഗ് ഉടമസ്ഥന് നല്‍കി ലോട്ടറി വില്പനക്കാരന്‍ മാതൃകയായി. ഊരകം അല്ലാടത്ത് പറമ്പില്‍ രാജുവാണ് ബി.എസ്.എഫ്. ജവാനായ വല്ലച്ചിറ സ്വദേശി കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ബാഗ് തിരികെ നല്‍കിയത്.

ഓട്ടോറിക്ഷാ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞെരുവുശ്ശേരി റോഡില്‍നിന്ന് കിട്ടിയ ബാഗ് രാജു ചേര്‍പ്പ് പോലീസില്‍ ഏല്പിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് രാജു ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ബാഗ് കൈമാറി.

news source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Tuesday, October 09, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ബാഗ് ലോട്ടറി വില്‌പനക്കാരന്‍ ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നല്‍കി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive