കരുവന്നൂര്‍ പോത്തോടോണം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, October 13, 2012

കരുവന്നൂര്‍ പോത്തോടോണംകരുവന്നൂര്‍: കാര്‍ഷികാഭിവൃദ്ധിക്കും നാടിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും കന്നുകാലികള്‍ക്ക് അസുഖങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരിക്കാനുമായി വിവിധ ദേശക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന പോത്തോട്ടോണം കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. കരുവന്നൂര്‍ വെട്ടുകുന്നത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ കന്നിമാസത്തിലെ മകം നാളിലാണ് പോത്തോട്ടോണം നടന്നുവരുന്നത്. 7 ദിവസത്തെ ചിട്ടയായ വ്രതത്തിനുശേഷമാണ് കര്‍ഷകര്‍ പോത്തുകളുമായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ എത്തിയത്. വിവിധ ദേശങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ പോത്തുകള്‍ ദേവിക്ക് മുന്നില്‍ ആര്‍ത്തോട്ടത്തിനുശേഷമാണ് പോത്തോട്ടത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. പോത്തോട്ടക്കല്ലില്‍ പഴയകാലത്തിന്റെ കാര്‍ഷികോത്പന്നത്തിന്റെ പ്രതീകമെന്ന നിലയ്ക്ക് നെല്ലിന്‍കറ്റ കൊണ്ടുവെയ്ക്കും. അതിനുമുകളില്‍ പാരമ്പര്യാവകാശിയായ വെള്ളോന്‍ നിലയുറപ്പിച്ചതിനുശേഷം അയാള്‍ക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് പോത്തുകള്‍ മൂന്നുവലംവെച്ച് ഓടുക. പണ്ടുകാലങ്ങളില്‍ കാര്‍ഷികവൃത്തിക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന പുലയസഭയില്‍പ്പെട്ടവരുടെ മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥയില്‍ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരായി വരുന്ന വെള്ളോന്‍മാരാണ് പോത്തോട്ടത്തിന് ഇരിക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിനുചുറ്റുമുള്ള കാട്ടൂര്‍, കിഴുത്താനി, പൊഞ്ഞനം, മാപ്രാണം, കരുവന്നുര്‍, ആറാട്ടുപുഴ തുടങ്ങി 26 ദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പോത്തുകളാണ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. പങ്കെടുത്ത 26 ദേശങ്ങള്‍ക്കും ക്ഷേത്രത്തില്‍നിന്ന് പുടവയും പണവും നല്‍കി. പോത്തോട്ടം നാമമാത്രമായതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ദേശക്കാര്‍ക്ക് പണവും പുടവയും നല്‍കാന്‍ ക്ഷേത്രസമിതി തീരുമാനിച്ചത്. തുടര്‍ന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലേയ്ക്ക് പോത്തോട്ടം ഉയര്‍ന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ ആരംഭിച്ച പോത്തോട്ടം ഉച്ചവരെ നീണ്ടു. കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പോത്തോട്ടമാണ് കരുവന്നൂര്‍ വെട്ടുകുന്നത്തുകാവിലേതെന്ന് പറയുന്നു.

News source &thanks : Mathrubhumi 

About the News

Posted on Saturday, October 13, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കരുവന്നൂര്‍ പോത്തോടോണം "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive