ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ എഴുത്തിനിരുത്ത് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, October 21, 2012

ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ എഴുത്തിനിരുത്ത്


ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ എഴുത്തിനിരുത്ത് വിജയദശമി ദിനമായ 24ന് പുലര്‍ച്ചെ 5ന് തുടങ്ങും.
ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെ നടപ്പുരയില്‍ ഒരുക്കുന്ന കുലവാഴ വിതാനത്തിന് മധ്യേ ദേവിക്ക് അഭിമുഖമായാണ് എഴുത്തിനിരുത്ത്. ക്ഷേത്രം കഴകം ഭവദാസ് വാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കും. എത്ര കുട്ടികളെയും എഴുത്തിനിരുത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര ക്ഷേമസമിതി ജോ. സെക്രട്ടറി അജു കൊമ്പത്ത് അറിയിച്ചു.


News Credit
mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Sunday, October 21, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ എഴുത്തിനിരുത്ത്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive