വേനലിന് മുമ്പേ ഒരുങ്ങാന്‍ പെരുവനം ചിറ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, October 14, 2012

വേനലിന് മുമ്പേ ഒരുങ്ങാന്‍ പെരുവനം ചിറ

ചേര്‍പ്പ് * വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത വേനലില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിനു കിണറുകളില്‍ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിനായി പെരുവനം ചിറ കെട്ടി തുടങ്ങി. പഞ്ചായത്തിലെ ഊരകം, പൂച്ചിന്നിപ്പാടം, തിരുവുള്ളക്കാവ്, ചേര്‍പ്പ്, പെരുവനം, തായംകുളങ്ങര മേഖലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലെയും വീടുകളിലെ കിണറുകളില്‍ കടുത്ത വേനലില്‍ നീരുറവ പൊടിയുന്നതിന് പെരുവനം ചിറയോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

22 ഏക്കറോളം വരുന്ന പെരുവനം ചിറ ഒക്‌ടോബര്‍ ഒന്നിന് കെട്ടി തുലാവര്‍ഷത്തില്‍ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് നിര്‍ത്തി ഏപ്രില്‍ ആദ്യ വാരം തുറന്നുവിടുകയാണ് പതിവ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിനിര്‍ത്തുന്നതാണ് സമീപ പ്രദേശത്തെ കിണറുകളില്‍ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുവാന്‍ കാരണമാവുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ഇവിടെ ചെയ്ത കൃഷി കൊയ്‌തെടുക്കുവാന്‍ വൈകിയതിനാലാണ് ചിറകെട്ട് താമസിച്ചത്. ചിറ കെട്ടുന്നതും തുറക്കുന്നതും പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. 

News & Photo Credit : malayala_manorama_logo

About the News

Posted on Sunday, October 14, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വേനലിന് മുമ്പേ ഒരുങ്ങാന്‍ പെരുവനം ചിറ "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive