കണ്ണന്‍മാരാര്‍ സ്മാരക ധനസഹായം ഊരകം സന്തോഷിന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, October 13, 2012

കണ്ണന്‍മാരാര്‍ സ്മാരക ധനസഹായം ഊരകം സന്തോഷിന്

കുട്ടനെല്ലൂര്‍: അന്തരിച്ച വാദ്യകലാകാരന്‍ കാച്ചാംകുറിശ്ശി കണ്ണന്‍മാരാരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ധനസഹായം കുറുംകുഴല്‍ കലാകാരന്‍ ഊരകം സന്തോഷിന് നല്‍കാന്‍ സ്മാരകസമിതി തീരുമാനിച്ചു. 2005 ഒക്ടോബര്‍ 16ന് തലോര്‍ ബൈപാസിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് കണ്ണന്‍മാരാര്‍ മരിച്ചത്.

കാച്ചാംകുറിശ്ശി കണ്ണന്‍മാരാര്‍ സ്മാരകസമിതി സ്വരൂപിച്ച തുകയില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷമായി, അവശതയനുഭവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കിവരുന്നു.

പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാരടക്കമുള്ള മേളപ്രമാണിമാര്‍ക്കൊപ്പം 16 വര്‍ഷത്തോളം പ്രവര്‍ത്തിച്ച സന്തോഷ് ഒരുവര്‍ഷംമുമ്പുണ്ടായ അപകടത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യനില മോശമായി കിടപ്പിലാണ്.

കണ്ണന്‍മാരാരുടെ ചരമദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ 16ന് 10മണിക്ക് കരാഞ്ചിറയിലെ സന്തോഷിന്റെ വസതിയില്‍വെച്ച് ധനസഹായം കൈമാറുമെന്ന് സ്മാരകസമിതി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.

News source & thanks to Mathrubhumionline 

About the News

Posted on Saturday, October 13, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കണ്ണന്‍മാരാര്‍ സ്മാരക ധനസഹായം ഊരകം സന്തോഷിന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive