അധ്യാപക ഒഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, October 06, 2012

അധ്യാപക ഒഴിവ്

ചേര്‍പ്പ്: സി.എന്‍.എന്‍. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തില്‍ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച 10.30ന്. ഫോണ്‍: 2348997.


news credit: mathrubhumionline.

About the News

Posted on Saturday, October 06, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "അധ്യാപക ഒഴിവ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive