ആന്ധ്രബാങ്കില്‍ 850 ക്ലര്‍ക്ക് ഒഴിവുകള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, October 31, 2012

ആന്ധ്രബാങ്കില്‍ 850 ക്ലര്‍ക്ക് ഒഴിവുകള്‍


ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആന്ധ്ര ബാങ്ക് ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ 850 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. 27-11-2011, 04-12-2011, 11-12-2011 എന്നീ തീയതികളില്‍ നടന്ന ഐ.ബി.പി.എസ് ക്ലര്‍ക്ക് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയില്‍ നിശ്ചിത സ്‌കോര്‍ നേടിയവരെയാണ് പരിഗണിക്കുക. കേരളത്തില്‍ ആറ് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ പ്ലസ് ടുവാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.
അപേക്ഷകര്‍ ഐ.ബി.പി.എസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശികഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അഭിമുഖം, ഗ്രൂപ്പ് ചര്‍ച്ച എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധവും വിശദവിവരങ്ങളുംwww.andhrabank.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബര്‍-10.15 1515 15331. News Credit
   Gulf News

About the News

Posted on Wednesday, October 31, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആന്ധ്രബാങ്കില്‍ 850 ക്ലര്‍ക്ക് ഒഴിവുകള്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive