ലക്ഷങ്ങളിതാ കിടക്കുന്നു , വെറും തുരുമ്പയി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, September 22, 2012

ലക്ഷങ്ങളിതാ കിടക്കുന്നു , വെറും തുരുമ്പയി

ചേര്‍പ്പ് * ലക്ഷങ്ങള്‍ വിലമതിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും മെഷീനുകളുടെയും ശവപ്പറമ്പായി മാറുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ പരിസരം. ഒട്ടേറെ വിവാഹങ്ങള്‍ക്കും പൊതുചടങ്ങുകള്‍ക്കും വേദിയാവുന്ന കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നിടത്തുതന്നെ മുറ്റത്ത് തുരുമ്പെടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ട്രാക്ടറുകള്‍ കാണാം. ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോയുമുണ്ട് സമീപം. ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ചക്രങ്ങള്‍ ഇതിന് എതിര്‍വശത്തായി തുരുമ്പെടുത്തു കിടക്കുന്നു. ഹാളിന്റെ വശങ്ങളില്‍ ഹോളോബ്രിക്‌സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിയ മെഷീനുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും തുരുമ്പെടുത്ത് അസ്ഥികൂടങ്ങളായി കിടക്കുന്നു.

ഓരോ ഭരണസമിതികള്‍ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പേരു പറഞ്ഞ് യാതൊരു മുന്‍ധാരണയും ആസൂത്രണവുമില്ലാതെ ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെലവാക്കി വാങ്ങികൂട്ടിയതാണിതെല്ലാം. ഇതില്‍ പെട്ടിഓട്ടോ ഒഴികെ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളും മെഷീനുകളും ഒരു തവണ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് എന്നത് ഇതിനു പിന്നിലെ അഴിമതി വ്യക്തമാക്കുന്നു.അഴിമതിയും കമ്മിഷന്‍ കൈപ്പറ്റലുമാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പിന്നിലെന്ന് ജനങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. വഴിമുടക്കികളായി കിടക്കുന്ന ഇവയെല്ലാം ഇവിടെനിന്ന് എടുത്തുമാറ്റുകയോ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

News credit: Manorama Online

About the News

Posted on Saturday, September 22, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ലക്ഷങ്ങളിതാ കിടക്കുന്നു , വെറും തുരുമ്പയി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive