പാറളം ഇരുട്ടില്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, September 14, 2012

പാറളം ഇരുട്ടില്‍ചേര്‍പ്പ്: തെരുവുവിളക്കുകള്‍ ഭൂരിഭാഗവും നിശ്ചലമായതോടെ പാറളം പഞ്ചായത്ത് ഇരുട്ടിലായി. പാടത്താല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ചേനം ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര്‍ സന്ധ്യയായാല്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഭയക്കുകയാണ്. ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായ ഈ മേഖലയില്‍ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ ഒന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.

പാറളം പഞ്ചായത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി 124 പുതിയ സി.എഫ്. ലാമ്പുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ചേനം ഗ്രാമത്തില്‍ മാത്രം 92 ലാമ്പുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് പാലക്കാട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഇതിന്റെ കരാര്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. എട്ട് മാസം മുമ്പ് ഇതിന്റെ കാലാവധി തീര്‍ന്നു. ഇത് പുതുക്കാനോ ഒരു ബദല്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താനോ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല.

ചേനത്ത് ഈയിടെ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. തെക്കുമുറി ശാസ്താ നട റോഡിലാണ് കൂടുതലും ഇഴജന്തുക്കള്‍. ഈയിടെ ഒരാള്‍ ഭാഗ്യവശാല്‍ പാമ്പുകടിയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ യാത്രചെയ്യാന്‍ നാട്ടുകാര്‍ ക്ലേശിക്കുകയാണ്. ദൂരങ്ങളില്‍ പോകുന്നവര്‍പോലും ഇപ്പോള്‍ കയ്യില്‍ടോര്‍ച്ച് കരുതേണ്ട ഗതികേടിലാണ്.

ഇരുട്ടായാല്‍ തനിയെ കത്തുകയും നേരം വെളുത്താല്‍ കെടുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമുള്ള സി.എഫ്. ലാമ്പുകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ കരാര്‍ പുതുക്കിനല്‍കുകയും മറ്റ് തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ അടിയന്തരമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

news source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Friday, September 14, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പാറളം ഇരുട്ടില്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive